Europa minskar avfallet-veckan (EWWR)

Europa minskar avfallet-veckan (European Week for Waste Reduction – EWWR) firas årligen i slutet på november. I år är tidpunkten 19.-27.11.2016. Målet med temaveckan är att gynna en vardag och livsstil som spar naturresurser, är materialeffektiv och producerar mindre avfall. Det gemensamma temat för Europa i år är minskandet av förpackningsavfall.

Sydvästra Finlands Avfallsservice deltar i Europa minskar avfallet-veckan med En smart förpackning-kampanjen som riktar sig till invånarna inom Sydvästra Finlands Avfallsservice verksamhetsområde. Med kampanjen vill vi att invånarna ska fästa uppmärksamhet vid mängden förpackningsavfall. Förpackningen är en väsentlig del av produkten och har som uppgift att skydda produkten, underlätta transport samt informera konsumenten om produktinnehåll och användning. Är förpackningen förverkligad på ett smart sätt bidrar den till att minska på svinnet samt mängden avfall. Överförpackade och icke-hållbart producerade förpackningar slösar på naturresurserna samt ökar på kostnaderna.

Med En smart förpackning-kampanjen utmanar vi regionens invånare att fundera över sina egna konsumtionsvanor samt att fästa uppmärksamhet vid olika förpackningslösningar: Innehåller shoppingkassen överförpackade produkter? Kan du välja en produkt som spar naturen och förpackningsmaterial i butiken och hemma? Finns det helt onödiga förpackningar? Under kampanjen ber vi invånarna att dela bilder på smarta förpackningar på LSJH:s sociala medier. Märk bilden med #fiksupakkaus @lounaissuomenjatehuolto. Det går också att delta med en bild på en ekologiskt inpackad julklapp. Vi belönar den som sänt in den bästa bilden med en ekologisk lunchlåda.

 

Sydvästra Finlands Avfallsservice på sociala medier:

lsjh-facebook

lsjh-instagram

Mera uppgifter om den riksomfattande kampanjen och de olika evenemangen finns på evenemangets webbportal – www.ewwr.fi

Veckans officiella hemsida  – www.ewwr.eu

10 tips på hur du kan minska på mängden förpackningsavfall

  • Köp oförpackade produkter
  • Undvik överförpackade produkter
  • Välj återanvändbara förpackningar
  • Välj produkter vars förpackningsmaterial kan återvinnas
  • Använd refillförpackningar och koncentrat
  • Välj en bulkförpackning, ifall produkten förbrukas i stora mängder
  • Ta med din egna shoppingkasse till butiken
  • Använd tvättbara burkar, förpackningar och flaskor då du förvarar och konserverar matvaror
  • Föredra upplevelser, köp varor med eftertanke
  • Skaffa varor enligt konsumtion, rätt mängd i rätt storleks förpackning