Henriks marknad

Centrala Nousis fylls av marknadsyra den 20.8. kl. 9–14 då Henriks marknad anordnas. Vår avfallsrådgivning är på plats för att berätta om kompostering och återvinning. Då kan du även delta i en utlottning genom att vara med i en liten frågesport.