Lauris marknad

Virmo centrum fylls av marknadsstämning 12.8 kl. 9-16 då Lauris marknad arrangeras. Vår avfallsrådgivning är på plats och berättar om kompostering och bioavfall. Samtidigt kan du ta del i en lottning genom delta i vår lilla frågesport. Vid vårt tält kan du också kolla avfallsserviceuppgifter för din fastighet, ändra på avfallskärlets tömningsintervall eller göra avfallshanteringskontrakt.