Sjusovardagarna i Nådendal

Enligt tradition firas sjusovardagarna i Nådendal under två dagar. I år firas de 26–27.7. På onsdagen är det program på marknadsområdet kl. 14-20 och på torsdagen kl. 6-19. Vår avfallsrådgivning är på plats och berättar om avfallscentralernas och sorteringsstationernas tjänster samt om kompostering och bioavfall. Samtidigt kan du ta del i en lottning genom delta i vår lilla frågesport.