Skärgårdens skrotinsamling 2022

Insamlingsfartyget besöker Pargas och Kimitoöns skärgård i juli och tar utan kostnad emot hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot.

Bygg- och städavfall tas emot mot en avgift. Bygg- och städavfallet packas i LSJH:s storsäckar som fr.o.m. 1.4 säljs på LSJH:s sorteringsstationer ända tills insamlingen börjar. Säckar kan även köpas under insamlingen från insamlingsfartyget M/S Roope. Priset för en säck på 1 kubik är 89 euro och då ingår mottagnings- och transportavgift.

Mer noggranna instruktioner och anvisningar

 

INSAMLINGENS PRELIMINÄRA TIDTABELL 2022

Insamlingens tidtabell är riktgivande och ändringar till följd av bland annat väderförhållanden och hållplatsernas avfallsmängder är möjliga.

Hållplatsernas koordinater: koordinatsystem WGS84.

Måndag 4.7.2022

kl. 9.00-10.00
Pensar, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60° 09’ 00” Lon: 22° 06’ 60”

kl. 11.00-12.30
Pargas
 port, Pargas, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60° 09’ 00” Lon: 22° 17’ 10”

kl. 13.30-14.00
Helsingholm, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60° 1′ 50.628″ Lon: 22° 16′ 55.164″

kl. 15.30-17.00
Tunnhamn
, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 55’ 41,691” Lon: 22° 11’ 0,913”

Tisdag 5.7.2022

kl. 9.00-10.30
Rosala, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 51′ 14,480″ Lon: 22° 24′ 54,616″

kl. 11.30-13.00
Hitis, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan Vikaren
Lat 59° 53′ 52,840″ Lon 22° 31′ 13,66″

kl. 14.15-15.30
Biskopsö, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 58′ 15,894″ Lon: 22° 33′ 35,740″

kl. 16.30-17.30
Stora Ängesö, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 56′ 58,944″ Lon: 22° 30′ 22,809″

Onsdag 6.7.2022

kl. 9.00-10.00
Holma
, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 54’ 28,756” Lon: 22° 21’ 59,933”

kl. 11.00-12.30
Vänö
, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 52’ 5,509” Lon: 22° 11’ 47,517”

kl. 13.30-14.30
Borstö, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat 59° 51′ 43.236″ Lon21° 58′ 23,481″  

kl. 15.30-16.30
Lökholm, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 54′ 44,865″ Lon: 21° 53′ 11,192″ 

kl. 18.30-19.15
BrännskärNagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat 60° 5′ 11.076″ Lon 21° 58′ 32.7″  

Torsdag 7.7.2022

kl. 9.00-10.00
Järvsor, Korpo,  förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60° 15′ 40,601″ Lon: 21° 41′ 57,135″  

kl. 12.30-13.30
Maskinnamo, Korpo, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°16’59.9″ Lon: 21°38’13.3″

kl. 14.00-15.30
ÅvensorKorpo,  förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°17’53.3″ Lon: 21°34’41.7″