Skrotinsamling i skärgården

Skärgårdens skrotinsamling, som arrangeras på sommaren, tar avgiftsfritt emot farligt avfall,
elapparater och metallskrot från hushåll. Även skrotbilar tas emot mot förhandsanmälan, som bör göras senast 22.6.2020 till LSJH:s kundtjänst tfn 0200 47470 eller
kundtjanst@lsjh.fi.

Bygg- och städavfall kan tas till insamlingen i en av LSJH på förhand köpt storsäck. Storsäckar för skärgårdens skrotinsamlingen säljs från och med den 1 april på LSJH:s sorteringsstationer. Säcken kan även köpas från M/S Roope under insamlingen. Storsäcken hämtas från de hållplatser som angivits i tidtabellen. Priset för den en kubik stora säcken är 89 euro och priset inkluderar behandlings- och transportavgiften för avfallet.

Läs mer om skrotinsamlingen samt dess tidtabeller: www.lsjh.fi/skrotinsamling-i-skargarden.