Städvågen når Runsala!

Under inkommande lördag 6.5 städas stränderna på Runsala. Alla vänner av rena stränder är välkomna med i talkot. Man kan anmäla sig till evenemanget ännu under fredagen 5.5 på webbplatsen www.siistibiitsi.fi/snyggnord.

Evenemanget börjar klockan 11 i Runsala folkpark. Där får deltagarna anvisningar om hur skräpet skall samlas in och rapporteras. Det områden som städas är Runsalas stränder och Strandpromenaden. Klockan 15 bjuds det på talkokaffe vid Villa Promenade, där evenemanget avslutas med en dansuppvisning av MP-Kollektiivi. Detta avslutningsevenemang för kampanjen Strändernas städvåg ordnas av Håll Skärgården ren i samarbete med Ruisrock och Sydvästra Finlands Avfallsservice.