Ta vara på svinnet – svinnets många former

Vi är med på evenemanget Ta vara på svinnet på Universitetsgatans gågata i Åbo lördagen 7.9 kl. 11-14. Evenemanget lyfter fram matsvinnet speciellt ur konsumentens synvinkel. Evenemanget bjuder bl.a. på:

  • Fattiga riddare: Turun A-kilta bjuder på salta och söta fattiga riddare, som tillverkats av svinnmat.
  • Bytespunkt för äpplen: Ta hit överloppsäpplen – ta äpplen med dig hem! Vid utbytespunkten för äpplen kan man också bekanta sig med svinnskåpet som Turun Ekotori upprätthåller och få höra om hur det fungerar.
  • Hur ska jag sortera? Vid Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) punkt får du de senaste tipsen för hur du kan minska på svinn samt hur du ska sortera. Dessutom kan du delta i komposterarutlottningen LSJH har för sina sommarevenemang samt få med dig bioavfallspåsar.
  • Bekänn ditt svinn! Förutom att ta del av informationen som bjuds under evenemanget kan du också bekänna dina svinnbekymmer på ett gammalt butikskvitto och fästa det på evenemangets bekännelsesnöre.
  • Diskussioner: Under och varje heltimme diskuterar experter t.ex. hur man kan förebygga matsvinn, hur butikerna gör för att minska på svinnet, matsvinnsföretag samt vilken roll matsvinnet spelar för mathjälpen. Diskussionen faciliteras av stadsfullmäktiges ordförande Elina Rantanen.

Det mer noggranna programmet hittar du på evenemangets Facebook-sida (på finska)