Extraöppethållningen för sorteringsstationerna under fredagen 22.5 har annullerats

Extraöppethållningen för sorteringsstationerna under fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag 22.5 har annullerats på grund av den rådande coronavirussituationen. Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler samt sorteringsstationerna i Pemar och Korpo betjänar under fredagen enligt ordinära öppettider.

Fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag är traditionellt en av årets livligaste dagar på sorteringsstationerna. Vi vill uppmana invånarna att överväga ifall avfallslasset kunde tas till sorteringsstationen någon annan dag då det är mindre rusning. När det är rusning på stationen är det mycket viktigt att se till att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd till andra kunder och vår personal. De som kommer till stationen bör förbereda sig på långa köer.

Se öppettiderna för alla stationer