Faktureringen av avfallshanteringens grundavgift börjar i Åbo och närliggande kommuner

Avfallshanteringens grundavgift faktureras av invånarna i Åbo, S:t Karins, Pargas, Lundo, S:t Mårtens och Pöytyä innan årets slut. Invånarna i övriga kommuner på Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde har fått fakturan redan tidigare i år. I enlighet med avfallshanteringsnämndens beslut togs grundavgiften i bruk på LSJH:s hela verksamhetsområde från och med början av år 2017. Med avgiften finansieras bland annat insamlingen av farligt avfall, avfallsrådgivningen och kundbetjäningen på sorteringsstationerna, vilka är viktiga tjänster för kunderna.

Avfallshanteringens grundavgift är en bostadsvis årsavgift, som baserar sig på avfallslagen. Den uppbärs för alla bostads- och fritidsfastigheter. Avgiften har godkänts enligt avfallshanteringsnämndens beslut (1.12.2016 §4) och faktureringen sköts av det kommunalt ägda avfallsbolaget LSJH.

Med grundavgiften täcker man kostnaderna för tjänster som är avgiftsfria för kunderna när de använder dem. Invånarna får föra farligt avfall till LSJH:s 17 fasta mottagningsplatser, som betjänar året om, samt till de ambulerande insamlingarna både på fastlandet och i skärgården. Med inkomsterna från grundavgiften arrangeras avfallsrådgivning i skolor, vid tillställningar och evenemang samt produceras avfallsguider och invånartidningen För morgondagen, som utdelas till varje hem inom verksamhetsområdet. Med grundavgiften finansieras dessutom kommunernas gemensamma avfallshanteringsmyndighets verksamhet.

– Grundavgiften gör att avfallshanteringens finansiering blir mera transparent. Invånarna känner bättre till hur deras pengar används och vilka tjänster de har rätt att använda, säger LSJH:s invånarservicechef Cati Huhta.

Grundavgiften faktureras en gång om året

År 2016 var grundavgiften i bruk redan i ungefär 200 av Finlands kommuner. Avgiften har varit i bruk i Salo, Sagu, Pemar och Kimitoön redan från år 2013. I år togs den i bruk i de övriga kommunerna på LSJH:s verksamhetsområde. En del av områdets kommuner har redan fakturerats. I Åbo inleds grundavgiftsfaktureringen under den innevarande veckan. Faktureringen fortsätter på så vis att även fastighetsägarna eller -innehavarna i S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens och Pötyä får sina fakturor innan årets slut.

Grundavgiften faktureras av den invånare som enligt befolkningsregistercentralen (BRC) ägde eller använde bostaden den 1 januari.

– Det kan finnas fel i BRC:s uppgifter, vilket leder till att det kan finnas fel i en del av fakturorna. Vår kundtjänst hjälper till med alla frågor som uppkommer i samband med fakturorna och korrigeringen av de egna uppgifterna. Man kan kontrollera sina egna uppgifter via BRC:s hemsidor, berättar Huhta.

Grundavgiften faktureras en gång om året. För egnahems- och småhus (1–3 lägenheter) är den årliga grundavgiften 23,85 euro. Grundavgiften för fritidsbostäder är 15 euro. Bostadsaktiebolagens grundavgift varierar enligt antalet lägenheter från 12,50 euro till 18 euro per bostad. Grundavgiften för internat- och servicebostäder är 15 euro. I bostadsaktiebolag sköts fakturan vanligen av disponenten och avfallshanteringskostnaderna inkluderas i bolagsvederlaget eller hyran, i enlighet med vad bostadsbolaget beslutat.

Grundavgiften är mera rättvis för invånarna

De tjänster som finansieras med grundavgiften finansierades tidigare enbart med hanteringssavgiften för brännbart avfall.  Med hjälp av grundavgiften kan man säkerställa de lagstadgade avfallshanteringstjänsterna, som är avgiftsfria för invånarna när de används, oberoende av den producerade mängden brännbart avfall. Att täcka tjänsternas kostnader med grundavgiften, är även mera rättvist för invånarna, eftersom alla betalar för de tjänster som är i gemensam användning.

I och med ibruktagandet av grundavgiften sjönk hanteringsavgiften för brännbart avfall. I de kommuner där grundavgiften redan varit i användning, sjönk hanteringsavgiften med 7 procent. I de övriga kommunerna i verksamhetsområdet sjönk den med till och med 17 procent.

– I de kommuner där LSJH ordnar avfallstransporten, har sänkningen av hanteringsavgiften automatiskt beaktats i kundpriserna. I de kommuner där fastighetsinnehavaren själv ordnar transporten, lönar det sig att regelbundet konkurrensutsätta tömningen av kärlet för brännbart avfall, påminner Huhta.

 

Svar på frågor i anslutning till grundavgiften får man genom att ringa LSJH:s kundtjänstnummer 0200 47 470 mån-fre kl. 9-15 samt genom att skicka e-post till kundtjanst@lsjh.fi. Tilläggsinformation om grundavgiften på adressen www.lsjh.fi/grundavgift.