Faktureringen av grundavgiften börjar i de nya kommunerna

För alla kommuner i Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) verksamhetsområden trädde avfallsservicens grundavgift i kraft vid årsskiftet. Med grundavgiften täcker man kundernas alla viktiga tjänster såsom insamling av farligt avfall, avfallsrådgivning och kundtjänst på sorteringsstationerna. Av de nya kommunerna är det fastighetsägarna i Nousis som först får fakturan. 

Grundavgiften är en årsavgift per bostad och riktas till bostadens eller fritidsbostadens ägare eller användare. Avgiften har varit i kraft sedan år 2013 i Salo, Sagu, Pemar och i Kimitoön. Från och med början av år 2017 har grundavgiften tagits i bruk också i Aura, Lundo, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas, Pikis, Pöytis St:Karins, St:Mårtens, Reso, Rusko, Virmo och Åbo. Faktureringen av grundavgiften på de nya områdena påbörjades denna vecka i Nousis kommun. Faktureringen fortsätter i de nya grundavgiftskommunerna, ett område i taget.

Med grundavgiften täcker man för kunden viktiga tjänster. Invånarna får utan avgift föra farligt avfall till LSJH:s ambulerande insamlingar till lands och till havs samt till 17 permanenta mottagningsplatser. Med inkomsterna från grundavgiften arrangeras avfallsrådgivning i skolor, vid tillställningar och evenemang samt utges avfallsguider och För morgondagen-invånartidningen som utdelas till varje hem inom verksamhetsområdet. Med grundavgiften finansieras dessutom kommunernas gemensamma avfallsservicemyndighets verksamhet. År 2016 hade redan totalt 200 kommuner i Finland grundavgift.

LSJH fakturerar grundavgiften av de invånare som enligt befolkningsregistercentralen ägde eller använde bostaden i början av året den 1 januari. För egnahems- och småhus (1–3 rum) är den årliga grundavgiften 23,85 euro. Grundavgiften för fritidsbostäder är 15 euro. Bostadsaktiebolagens grundavgift varierar enligt antalet bostadslägenheter från 12,50 euro till 18 euro. Grundavgiften för internat- och servicebostäder är 15 euro. Grundavgiften faktureras endast en gång om året. Bostadsaktiebolagens fakturerings sköts av disponenten enligt egen tidtabell.

I samband med att grundavgiften togs i bruk sänktes hanteringsavgiften för avfall. Hanteringsavgiften är en del av avfallskärlets tömningsavgift. I de kommuner där grundavgiften redan har varit i bruk sänktes hanteringsavgiften med 7 procent. I övriga av verksamhetsområdets kommuner sjönk hanteringsavgiften med till och med 17 procent. I de kommuner där fastighetsinnehavaren själv ordnar transporten lönar det sig att regelbundet konkurrensutsätta tömningen av avfallskärlet för brännbart avfall.

LSJH:s servicerådgivare är på plats måndagen den 22 i Nousis huvudbibliotek (Moisiontie 17) kl 16–19. Kommuninvånarna har möjlighet att på plats fråga om den nya grundavgiften samt om ordnandet av hemmets avfallshantering. På frågor angående grundavgiften svarar också LSJH:s kundtjänst per telefon 0200 47470 må-fre kl 9-15 samt per e-post till kundtjanst@lsjh.fi.

Tilläggsuppgifter om grundavgiften.