Egnahemshusets och fritidsbostadens avfallshantering

Alla bostadsfastigheter måste ha ett avfallskärl för det dagliga hushållsavfallet. Vid fritidsbostaden bör avfallskärlet vara i användning i maj-september. Nära grannar eller de som bor längsmed samma väg kan under vissa förutsättningar även använda ett gemensamt avfallskärl.

Klicka på den egna kommunen på kartan nedan eller i listan med länkar, så får du noggranna uppgifter om ditt områdes avfallshantering.