Nystad

I Nystad konkurrensutsätter och tecknar invånarna ett hushållsspecifikt tömningsavtal med en valfri avfallstransportör. Avfallstransportören fakturerar kunden för sin service enligt sin prislista. Vi rekommenderar att man ber flera transportföretag om offerter.

Förutom att skaffa ett avfallskärl till sin egen fastighet kan man enas med sina grannar eller personer som är bosatta utmed samma väg om att använda ett gemensamt avfallskärl, ett så kallat samkärl (även kallat kimppakärl).

I avfallskärlet samlar man sorterat brännbart avfall, som används för att producera energi i avfallskraftverk. Återvinningsbart avfall kan tas till en allmän återvinningspunkt. Farligt avfall bör föras till exempel till avfallscentralen eller sorteringsstationen.

Anmälan om användning av samkärl till avfallshanteringsnämnden

Anskaffning och placering av avfallskärl

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att skaffa avfallskärl som passar insamlingssystemet. Kärlet ska ha ett lock och hjul. Den vanligaste kärlstorleken är 240 l, vilket är lämpligt för till exempel en familj med fyra personer. Sydvästra Finlands Avfallsservices kundtjänst och den valda avfallstransportören hjälper dig välja ett lämpligt kärl. Man kan köpa avfallskärl i till exempel järnhandlar eller från avfallstransportören. Avfallstransportörerna erbjuder ofta också möjlighet att hyra avfallskärl.

Placera avfallskärlet så att sopbilen kan köra fram till ett avstånd av minst tio meter. En bra plats att placera kärlet på är ofta anslutningen till vägen som leder till fastigheten. Vägen ska vara tillräcklig bärig eftersom sopbilen kan väga över 20 ton. Man ska också reservera tillräckligt med utrymme för bilen att vända. Kärlet ska helst märkas med namn eller husnummer, speciellt i glesbygdsområden.

Tömning av avfallskärl

Kärl för brännbart avfall ska tömmas med minst fyra veckors mellanrum. Om matavfall komposteras i en kompostbehållare som skyddas från smådjur kan avfallskärlets tömningsintervall vara åtta eller till och med tolv veckor. Fritidsfastigheter ska omfattas av avfallstransport åtminstone från maj till början av oktober.

Användning av samkärl

Fastigheter som ligger intill varandra eller utmed samma väg kan enas om att använda ett gemensamt kärl, ett så kallat samkärl. Samkärlet kan användas av fastigheter som befinner sig högst en kilometer från det gemensamma kärlet. Ifall fastigheterna är belägna längs med samma privata väg eller vägnätverk kan avståndet till avfallskärlet överskrida avståndsbegränsningen på en kilometer.

För ett samkärl behövs en kontaktperson som avtalar om kärlets storlek och tömning med transportören samt informerar avfallshanteringsnämnden om samkärlet.

Anmälan om användning av samkärl till avfallshanteringsnämnden

Områdesinsamlingspunkter

Så kallade områdesinsamlingspunkter uppehålls för de fastigheter i Nystadsområdet som befinner sig på öar och holmar. Anmäl ditt hushåll som användare av en områdesinsamlingspunkt genom att fylla i blanketten nedan. Skicka den till oss antingen per post eller e-post.

Avfallsservicens grundavgift

Förutom avfallskärlets tömningspris samlas det i Nystad in en grundavgift för avfallsservice. Sydvästra Finlands Avfallsservice fakturerar avfallsservicens grundavgift årligen från alla permanenta bostäder samt användningsdugliga fritidsbostäder.

Läs mer om grundavgiften