Husbolagets avfallshantering

I Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso och Vahto-området i Rusko avtalas avfallstransporterna med Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). Avfallstransportspriserna baseras på taxan som fastställts av avfallshanteringsnämnden.

Man ansluter sig till avfallstransporten genom att kontakta vår kundtjänst på tfn 0200 47470 eller husbolag@lsjh.fi.

Priserna för avfallstransport i Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Reso och Vahto-området i Rusko

I Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Nystad, Pemar, Pöytyä, Pargas huvudö, Rusko (inte Vahto), Salo, Sagu och Åbo konkurrensutsätter och tecknar disponenterna och servicebolagen ett fastighetsspecifikt tömningsavtal med privata företag. Avfallstransportören fakturerar kunden för sin service enligt sin prislista.

Se Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämndens lista på verksamhetsområdets transportentreprenörer

Den nya avfallslagen har trätt i kraft i juli 2021. Förändringarna i insamlingen av avfall och avfallstransporter genomförs stegvis under övergångstiden. Läs mer om detta på sidan om avfallslagen.

Disponentens minneslista

  • Bekanta dig med avfallshanteringsbestämmelserna i ditt område.
  • Kontrollera med kommunens byggnadsinspektion vilka byggnads- eller åtgärdstillstånd som behövs, ifall du låter bygga en avfallspunkt till fastigheten.
  • Se till att det finns tillräckligt många avfallskärl och att de töms tillräckligt ofta. Teckna avtal om avfallstransport.
  • Sköt om avfallskärlens skick och renhållning.
  • Se till att avfallsutrymmet är dimensionerat så att det finns tillräckligt med utrymme för avfallskärlen och deras tömning. Reservera gärna utrymme för några extrakärl.
  • Se till att passagerna hålls rena.
  • Håll koll på att avfallet sorteras rätt. Ett avfallsmeddelande som delas ut till de boende och tydliga anvisningar och skyltar i avfallsutrymmet underlättar sorteringen.

Avfall som samlas in i husbolaget

Antal lägenheter i fastigheten Typ av avfall som ska samlas in
1-3 Brännbart avfall
4 Brännbart avfall
Metall
5-9 Brännbart avfall
Metall
Bioavfall*
10-19 Brännbart avfall
Metall
Bioavfall*
Glasförpackningar
20 eller fler Brännbart avfall
Metall
Bioavfall*
Glasförpackningar
Kartongförpackningar
Plastförpackningar

Förutom dessa avfallstyper samlas papper från fastigheterna enligt det som bestäms i avfallslagens 49 och 50 §.

* Skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller inte fastigheter där bioavfall komposteras på själva fastigheten.

Riktgivande avfallskärlsbehov för husbolag

Vi har räknat ut mängden avfallskärl samt deras tömningsintervall för olika stora husbolag. Avfallsmängden beror inte enbart på antalet lägenheter utan även på användningsgraden och -ändamålet av lägenheterna. Man kommer vanligen fram till den bästa lösningen genom att pröva, eftersom man kan ändra på tömningsintervallen ifall något kärl fylls snabbare än vad som beräknats ursprungligen.

Tömningsintervall

Avfallskärlen ska tömmas med tömningsintervall som fastställts i kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Observera att avfallskärlen bör tömmas så ofta att allt avfall ryms i kärlet och att kärlens lock går att stänga ordentligt.

Typ av avfall Längsta tömningsintervallen under sommaren (vecka 18–40) Längsta tömningsintervallen under vintern (vecka 41–17)
Brännbart avfall 4 veckor 4 veckor
Brännbart avfall när bioavfall komposteras eller samlas in separat 12 veckor 12 veckor
Plastförpackningar 12 veckor 12 veckor
Bioavfall 2 veckor 2 veckor
Bioavfall som samlas in i djupinsamlingsbehållare eller i behållare med maskinell kylning 2 veckor 4 veckor
Annat återvinningsbart avfall 6 månader 6 månader

Avfallsservicens grundavgift

Förutom avfallskärlets tömningsavgift samlas det på hela Sydvästra Finlands Avfallsservice verksamhetsområde in en grundavgift för avfallsservice. Sydvästra Finlands Avfallsservice fakturerar avfallsservicens grundavgift årligen från alla permanenta bostäder samt användningsdugliga fritidsbostäder.

Läs mer om grundavgiften