Bioavfall sorteras i de flesta husbolagen

I Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde samlas bioavfall in separat från husbolag som är belägna i tätorten och har minst 10 bostäder. Även mindre husbolag kan frivilligt ansluta sig till den separata insamlingen av bioavfall, ifall de är belägna längsmed insamlingsrutterna.

I glesbygden är kompostering det bästa sättet att hantera bioavfall. I dessa områden lönar det sig vanligtvis inte att inleda separat insamling av bioavfall, eftersom utsläppen från transporterna snabbt neutraliserar nyttan som erhålls av återvinningen.

I Kimitoön, Nådendal, Nousis, Masku, Virmo, Pargas skärgård, Reso och Vahto-området i Rusko kommer man överens om insamlingen av bioavfall med Sydvästra Finlands Avfallsservice. Invånarna i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, stam-Pargas, Pöytyä, Rusko, Salo, Sagu och Åbo kommer överens om insamlingen med valfri avfallstransportör.

Insamling av bioavfall i Kimitoön, Nådendal, Nousis, Masku, Virmo, Pargas skärgård, Reso och Vahto-området i Rusko

Insamling av bioavfall i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, stam-Pargas, Pöytyä, Salo, Sagu och Åbo

Insamling av bioavfall i Kimitoön, Nådendal, Nousis, Masku, Virmo, Pargas skärgård, Reso och Vahto-området i Rusko

Det går enkelt att börja eller göra ändringar i bioavfallsinsamlingen genom att kontakta vår kundtjänst.

Att välja lämplig kärlstorlek och rätt tömningsintervall för bioavfallet

Då kärlstorlek och -antal estimeras kan man räkna med att det i medeltal produceras 3,4 l bioavfall/person/vecka. Bioavfall samlas i 140–240 l avfallskärl eller i djupinsamlingsbehållare som töms med hjälp av en kran. På grund av viktbegränsningen (60kg) kan bioavfall kan inte samlas i hjulförsedda kärl som är större en de tidigare nämnda. Existerande djupinsamlingsbehållare kan modifieras så att de lämpar sig för bioavfall. Fråga kärltillverkaren om detta! Dekaler, med vilka kärlen kan märkas, kan beställas via vår kundtjänst.

De längsta tömningsintervallen för bioavfallskärlen

 Typ av kärl Under sommaren (vecka 18–40) Under vintern (vecka 41–17)
Avfallskärl 140–240 l 2 veckor 2 veckor
Djupinsamlingsbehållare 2 veckor 4 veckor

Ifall husbolaget har en kompostor behöver det inte skaffas ett separat insamlingskärl för bioavfallet. Bra skötsel av en kompostor kräver att man är aktiv och engagerad, så det lönar sig att planera väl innan man tar kompostorn i bruk.

Avfallsavgifterna för bioavfallsinsamlingen fr.o.m. 1.1.2021

Ifall invånarna sorterar sitt bioavfall flitigt är det i fortsättningen möjligt att minska på insamlingskapaciteten av det brännbara avfallet och därmed på avfallsavgifterna. Det att man sorterar noggrant på fastigheten är alltså bra både med tanke på miljön och avfallsavgifterna.

De kärlvisa avfallsavgifterna för bioavfall baserar sig på taxan som avfallshanteringsnämnden godkänt. Avgifterna inkluderar moms 24 %

Bioavfall: Kimitoön, Reso, Nådendal, Masku, Virmo, Nousis och Vahto
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
1409,85
240 11,74
Djupinsamlingskärl23,66 + behandlingsavgift enligt vikt
Bioavfall, Pargas skärgård 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
14013,79
24015,69

Användning och tvätt av bioavfallskärlet

I bioavfallskärlet används en biologiskt nedbrytbar skyddssäck. Första säcken bör husbolaget skaffa själv. Därefter byts säcken alltid i samband med tömningen. Invånarna samlar helst in sitt bioavfall endera i tidningspapper eller papperspåsar, men också biologiskt nedbrytbara påsar kan användas. Att man förpackar bioavfallet i hemmen hindrar kärlet från att bli nedsmutsat eller att frysa under vintern.

Bioavfallskärlet bör tvättas minst två gånger om året. Man kan tvätta kärlet själv eller beställa en regelbunden tvätt via Sydvästra Finlands Avfallsservice. Tvätten utförs maskinellt med en tvättbil både under våren och hösten. Under tvätten rengörs avfallskärlet ordentligt på insidan med hjälp av en trycktvättare. Priser för kärltvätt får du från vår kundtjänst.

Insamling av bioavfall i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, stam-Pargas, Pöytyä, Salo, Sagu och Åbo

I dessa kommuner konkurrensutsätter fastigheterna själv tömningen av sina avfallskärl.

Att välja lämplig kärlstorlek och rätt tömningsintervall för bioavfallet

Då kärlstorlek och -antal estimeras kan man räkna med att det i medeltal produceras 3,4 l bioavfall/person/vecka. Bioavfall samlas i 140–240 l avfallskärl eller i djupinsamlingsbehållare som töms med hjälp av en kran. På grund av viktbegränsningen (60kg) kan bioavfall kan inte samlas i hjulförsedda kärl som är större en de tidigare nämnda. Existerande djupinsamlingsbehållare kan modifieras så att de lämpar sig för bioavfall. Fråga kärltillverkaren om detta!

Längsta tömningsintervallen för bioavfall

 Typ av kärl Under sommaren (vecka 18–40) Under vintern (vecka 41–17)
Avfallskärl 140–240 l 2 veckor 2 veckor
Djupinsamlingsbehållare 2 veckor 4 veckor

Ifall husbolaget har en kompostor behöver det inte skaffas ett separat insamlingskärl för bioavfallet. Bra skötsel av en kompostor kräver att man är aktiv och engagerad, så det lönar sig att planera väl innan man tar kompostorn ibruk.

Användning och tvätt av bioavfallskärlet

I bioavfallskärlet används en biologiskt nedbrytbar skyddssäck. Det är bra att komma överens med transportföretaget om att säcken byts i samband med tömningen. Invånarna samlar helst in sitt bioavfall endera i tidningspapper eller papperspåsar, men också biologiskt nedbrytbara påsar kan användas. Att man förpackar bioavfallet i hemmen hindrar kärlet från att bli nedsmutsat eller att frysa under vintern.

Bioavfallskärlet bör tvättas minst två gånger om året. Man kan tvätta kärlet själv eller beställa tvätten som tilläggsservice via transportföretaget.

Stöd till sortering av bioavfall

Sorteringsguider, sorteringsdekaler och övrigt informationsmaterial kan beställas via Tilaamo eller vårt kundtjänst 0200 47470 (vardagar 9-15, lna/msa) eller kundtjanst@lsjh.fi.

Via vår kundtjänst kan du också höra dig för om möjligheten att boka vår rådgivare att berätta om sortering till husbolagets evenemang.