Fungerande avfallsutrymmen och kärl

Ett lättanvänt och säkert avfallsutrymme, som ett soprum eller ett avfallstak, är viktigt för att avfallshanteringen ska fungera bra. Ett välplanerat och -skött avfallsutrymme är behagligt och säkert att använda. Vid planeringen av avfallsutrymmen ska man beakta de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna samt byggnadstillsyns- och räddningsmyndigheternas anvisningar och bestämmelser.

Avfallsutrymmet ska dimensioneras utifrån avfallstyperna som ska samlas in, avfallsmängden och avfallskärlens tömningsintervall, så att kärlen kan tömmas utan att andra insamlingsredskap behöver flyttas.

Ett fungerande avfallsutrymme har

 • en hindersfri ingång (ingen tröskel och inga trappor)
 • god belysning
 • ett hårt, jämnt och glidfritt underlag
 • tillräckligt med utrymme (även för nya avfallskärl)
 • tydlig skyltning (sorteringsanvisningar och nödvändiga kontaktuppgifter)
 • rätt dimensionerat antal avfallskärl och tömningsintervall
 • en genomtänkt placering av avfallskärl (kärl som töms oftare ska stå längst fram)
 • en tillräckligt bred dörröppning (150 cm)
 • en mekanism som håller dörren öppen
 • gärna en låsbar dörr
 • enkla rengöringsmöjligheter (eventuellt med vattenuttag och avlopp)
 • god ventilation
 • förvaringsutrymme endast för redskap avsedda för skötsel av avfallsutrymmet

Att observera vid placering av avfallsutrymme

 • tillräckligt brandsäkert avstånd från byggnader och granntomtens gräns, minst 8 m
 • fastighetens luftintag
 • tillräckligt avstånd från lek- och uppehållsområden
 • säker tömning: backning på tomten bör undvikas
 • säkerhet för användare och tömningspersonal

Avfallskärl

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att skaffa avfallskärl som passar avfallsinsamlingssystemet. Manuellt flyttbara kärl ska ha lock och hjul.

Avfallskärl kan hyras av Sydvästra Finlands Avfallsservice, alternativt köpas i järnhandlar.

Hyrespriser för avfallskärl

Avfallskärlens placering på fastigheten

Sopbilen måste kunna komma på minst 10 meters avstånd från kärlen. Kärl som lastas på plats är t.ex. frontlastarcontainrar och djupinsamlingskärl. Sopbilen ska kunna komma i omedelbart närhet av dem.

Avfallskärlen ska placeras tillräckligt långt från byggnadens luftintag och bostädernas fönster. Platsen ska ha tillräcklig belysning.

Märkning av avfallskärl

Avfallskärlet märks enligt avfallstyp med en tillräckligt stor textförsedd dekal på locket eller framsidan. Insamlingsredskapet ska också märkas med fastighetens adressnummer eller annan identifiering. Samtliga avfallskärl ska dessutom förses med tömningsföretagets namn och kontaktuppgifter.

Dekaler för avfallskärl kan beställas via Tilaamo. För LSJH:s transportkunder ingår dekalerna i avfallskärlets tömningspris.