Grundavgiften i husbolag

Avfallsservicens grundavgift har tagits i bruk på Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) verksamhetsområde. I bostadsaktiebolag baseras grundavgiften på antal och användningssyfte av bostadslägenheter.

Vad får man för grundavgiften?

I husbolagen uppstår det mycket avfall, som inte hör hemma i bostadsbolagets avfallsutrymme eller avfallskärl. Mot grundavgiften får invånarna föra farligt avfall avgiftsfritt till ambulerande insamlingar både på fastlandet och i skärgården samt till 17 fasta mottagningsplatser anordnade av LSJH. Dessutom kan föråldrade läkemedel returneras till apotek. Även sorteringsstationernas kundservice finansieras med grundavgiften, vilket medför att mottagningsavgifterna för avgiftsbelagt avfall kan hållas på en förmånlig nivå.

Med grundavgiften arrangeras avfallsrådgivning för husbolag, i skolor och på olika evenemang och tillställningar. Vidare används den till att producera avfallsbroschyrer och invånartidningen För morgondagen, som delas ut till alla hem. Förutom dessa, finansieras även kommunernas gemensamma avfallsservicenämnds verksamhet med grundavgiften.

Grundavgiften baseras på antalet lägenheter

I bostadsaktiebolag baseras grundavgiften på antalet lägenheter oberoende om alla lägenheterna är bebodda eller inte. Grundavgiften faktureras enligt de uppgifter som funnits i befolkningsregistret 1.1. Grundavgiften gäller också internat-, service- och fritidsbostäder. LSJH fakturerar grundavgiften kommunvist jämnt under hela året.

År 2022 bestäms grundavgiftens storlek på basen av bostadens användningsändamål enligt följande:

Avgiftsklass Grundavgift (€/bostad/år)
Bostadsaktiebolag, 4 lägenheter eller fler 18,00
Bostadsaktiebolag, 10 lägenheter eller fler 16,00
Bostadsaktiebolag, 20 lägenheter eller fler 12,50
Fritidsbostäder 15,00
Internatbostäder, servicebostäder 15,00

Priserna inkluderar moms 24 %.

Meddela husbolagets uppgifter och undvik inkorrekt fakturering

För att uppgifterna om fastigheten, som används för grundavgiftsfaktureringen, skall stämma överens med verkligheten så bra som möjligt, ber vi disponenter att meddela husbolagens uppgifter åt Sydvästra Finlands Avfallsservice. Meddela följande uppgifter:

  • husbolagets adressuppgifter och antal lägenheter
  • uppgifter om disponenten
  • faktureringsuppgifter

Uppgifterna kan meddelas enkelt genom att använda den elektroniska blanketten, som finns på våra hemsidor. Du kan även meddela ändringar i husbolagets uppgifter med samma blankett.

Anmäl uppgifter om husbolaget för grundavgiftsfaktureringen

Uppgifterna kan också meddelas genom att skriva ut en fil från Fastighetsdatasystemet, med en pappersblankett eller direkt via e-post (t.ex. som en excel-fil) kundtjanst@lsjh.fi.