Insamling av plastförpackningar vid husbolag inleds

I Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde samlas plastförpackningar  in vid husbolag som är belägna i tätorten och har minst 20 bostäder.

Även mindre husbolag kan frivilligt ansluta sig till den separata insamlingen av bioavfall, ifall de är belägna längsmed insamlingsrutterna.

I Kimitoön, Nådendal, Nousis, Masku, Virmo, Pargas skärgård, Reso och Vahto-området i Rusko kommer man överens om insamlingen av plastförpackningar med Sydvästra Finlands Avfallsservice. Invånarna i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, stam-Pargas, Pöytyä, Rusko, Salo, Sagu och Åbo kommer överens om insamlingen med valfri avfallstransportör.

Insamling av plastförpackningar i Kimitoön, Nådendal, Nousis, Masku, Virmo, Pargas skärgård, Reso och Vahto-området i Rusko

Insamling av plastförpackningar i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, stam-Pargas, Pöytyä, Salo, Sagu och Åbo

Insamling av plastförpackningar i Kimitoön, Nådendal, Nousis, Masku, Virmo, Pargas skärgård, Reso och Vahto-området i Rusko

Det går enkelt att börja eller göra ändringar i bioavfallsinsamlingen genom att kontakta vår kundtjänst.

De längsta tömningsintervallen för plastförpackningskärlen

De längsta tömningsintervallen för plastförpackningskärlen är 12 veckor. Ifall kärlen fylls snabbare kan du höra dig för om en förtätning av tömningsintervallen. Alternativt kan du beställa fler kärl eller byta ut insamlingskärlet till ett större.

Avfallsavgifterna för insamlingen av plastförpackningar fr.o.m. 1.1.2020

Ifall invånarna sorterar plastförpackningarna flitigt är det i fortsättningen möjligt att minska på insamlingskapaciteten av det brännbara avfallet och därmed på avfallsavgifterna. Det att man sorterar noggrant på fastigheten är alltså bra både med tanke på miljön och avfallsavgifterna.

De kärlvisa avfallsavgifterna för plastförpackningar baserar sig på taxan som avfallshanteringsnämnden godkänt. Avgifterna inkluderar moms 24 %

Plastförpackningar Reso, Nådendal, Masku, Virmo, Nousis, Vahto
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
120-10005,96
Djupinsamlingskärl29,25
Plastförpackningar Kimitoön 
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
120-100017,51
Djupinsamlingskärl41,81
Plastförpackningar Pargas skärgård
Avfallskärlets storlek (liter)Tömningspris (€/tömning)
240-100029,60

Insamling av plastförpackningar i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, stam-Pargas, Pöytyä, Salo, Sagu och Åbo

I dessa kommuner konkurrensutsätter fastigheterna själv tömningen av sina avfallskärl. Avgifterna för insamlingen av plastförpackningar fastställs i dessa fall av avfallstransportören.

De längsta tömningsintervallen för plastförpackningskärlen

De längsta tömningsintervallen för plastförpackningskärlen är 12 veckor. Ifall kärlen fylls snabbare kan du höra dig för om en förtätning av tömningsintervallen. Alternativt kan du beställa fler kärl eller byta ut insamlingskärlet till ett större.

Stöd till sortering av plastförpackningar

Sorteringsguider, sorteringsdekaler och övrigt informationsmaterial kan beställas via Tilaamo eller vårt kundtjänst 0200 47470 (vardagar 9-15, lna/msa) eller kundtjanst@lsjh.fi.

Via vår kundtjänst kan du också höra dig för om möjligheten att boka vår rådgivare att berätta om sortering till husbolagets evenemang.