Insamling av slam

Fasta bostäder som ligger utanför avloppsnätverket och fritidsbostäder med vattentoalett bör tömma slamavskiljaren minst en gång om året. Ifall det vid fritidsbostaden finns endast ett avträde (d.v.s. torrklosett) töms slamavskiljarna minst vartannat år. Slutna tankar töms alltid vid behov. När slambrunnarna töms och slammen behandlas på ett sakligt sätt, minskar den miljöbelastning de medför avsevärt.

Insamling av slam kommer att skötas av Sydvästra Finlands Avfallsservice

I Kimitoön kommer man överens om tömningen av slambrunnarna med Sydvästra Finlands Avfallsservice. Invånarna i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo kommer tillsvidare överens om tömningarna med en företagare som de själva väljer.

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har beslutat att hela verksamhetsområdets slaminsamling kommer att bli kommunalt anordnad. I Aura, S:t Karins, Lundo, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo kommer man att övergå till slamtömningar anordnade av LSJH ett område i taget under åren 2021–2026. Detta innebär att LSJH kommer att konkurrensutsätta slamtömningarna och -transporterna även i dessa kommuner.

Övergången baserar sig på Sydvästra Finlands avfallsnämnds beslut från hösten 2018. Förberedelserna för att konkurrensutsätta transporterna av avloppsslam har redan påbörjats, trots att avfallsnämndens beslut har överklagats till Åbo förvaltningsdomstol.

Slaminsamlingen i Kimitoöns kommun
Slaminsamlingen i områdets övriga kommuner