Insamling av slam

Fasta bostäder som ligger utanför avloppsnätverket och fritidsbostäder med vattentoalett bör tömma slamavskiljaren minst en gång om året. Ifall det vid fritidsbostaden finns endast ett avträde (d.v.s. torrklosett) töms slamavskiljarna minst vartannat år. Slutna tankar töms alltid vid behov. När slambrunnarna töms och slammen behandlas på ett sakligt sätt, minskar den miljöbelastning de medför avsevärt.

I Kimitoön kommer man överens om tömningen av slambrunnarna med Sydvästra Finlands Avfallsservice. Invånarna i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo kommer överens om tömningarna med en företagare som de själva väljer.

Slaminsamlingen i Kimitoöns kommun
Slaminsamlingen i områdets övriga kommuner