Avfallsservicetjänster för kommunens fastigheter

Sydvästra Finlands Avfallsservice betjänar kommunens alla fastigheter för förvaltnings- och serviceverksamhet. Vi kartlägger kundens nuvarande avfallsservice och på basen av detta utvecklar vi avfallsservicen och skräddarsyr lämpligt handledningsmaterial för objektet. Personalutbildning är en väsentlig del av servicen. Konsultationen och utbildningen är kostnadsfri.

I Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko samt Virmo erbjuder vi även avfallstransporttjänsterna åt kommunens fastigheter.

Vi erbjuder ett fullservicekoncept

Kartläggning av avfallsservicen

Under kartläggningsbesöket utreder vi den nuvarande avfallsservicen vid fastigheten och på basen av detta ger vi ett förslag på hur avfallsservicen kunde utvecklas. Målet är att avfallsservicen vid fastigheten är kostnadseffektiv och användarvänlig samt att den uppfyller avfallshanteringsföreskrifterna.

Lär dig mer om avfallshantering genom utbildning

Hur ska dryckesglaset sorteras? Eller hälsovårdsavfallet? Genom utbildning och praktiska tips motiverar vi personalen att sortera rätt. Skolningstillfällena skräddarsys alltid för att innehållet ska svara på arbetsplatsens praxis och specialfrågor.

Avfallstransporttjänster

I Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko samt Virmo erbjuder vi även avfallstransporttjänsterna åt kommunens fastigheter.

Beställ avfallskärl och tömningar via vår kundtjänst tfn 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.

LSJH:s kundrapportering

På områden med kommunalt anordnad avfallstransport kan man i kundrapporteringen kontrollera till exempel avfallskärlens kommande tömningsdagar.

Bekanta dig med kundrapporteringen (på finska)

Elektroniska kundbrev

Vi informerar arbetsplatsens kontaktperson om aktuella saker inom avfallsservicen genom elektroniska kundbrev .

Konsultationshjälp

Vi erbjuder våra kunder hjälp med bland annat konkurrensutsättning av avfallshanteringen samt med val av avfallsinsamlingslösningar för fastigheter som är under uppbyggnad. Vi hjälper gärna i alla avfallsservicefrågor.

Vilka fördelar kan servicekonceptet medföra?

  • Genom att rationalisera kärlstorlekar och tömningsintervall uppnår man kostnadsbesparingar och minskar miljöeffekterna.
  • Arbetssäkerheten och användarkomforten förbättras när användarna deltar i planeringen och använder ändamålsenliga insamlingskärl.
  • Genom att studera avfallslösningarna redan i byggnadernas planeringsskede undviker man felinvesteringar.
  • Hämtningen av farligt avfall och elektriska apparater blir fungerande och säker.
  • En kunnig och motiverad personal kan sköta om avfallet på ett ändamålsenligt sätt.