För morgondagen delas ut till varje hem inkommande torsdag

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) invånartidning För morgondagen delas ut till ägarkommunernas alla hushåll torsdagen den 21 februari under sportlovsveckan. I tidningen kan man läsa om aktuella avfallshanteringsfrågor. På mittuppslaget finns en uttagbar bilaga, som innehåller tidtabellerna för de ambulerande insamlingarna samt sorteringsanvisningarna.

Invånartidningen För morgondagen delas ut till alla hem i Åbo- och Saloregionen under sportlovsveckan. I den kan man bland annat läsa om sällsynta växter som växer på avfallscentralerna, om att små partier räfsavfall kommer att bli avgiftsfria, om Maarit Suomis målsättning att leva en avfallsfri vardag och om vad som händer med avfallen efter att invånarna sorterat dem till återvinning. I tidningen finns även information om LSJH:s besökscenter Kahmaris avgiftsfria avfallsrådgivning, byggandet av ekokraftverket samt de senaste vändningarna i anslutning till återvinningen av avlagda textilier.

Tidningens mittuppslag är en uttagbar bilaga, som innehåller sorteringsanvisningar för hemmens avfall samt tidtabellerna för de ambulerande insamlingarna. Det lönar sig att ta tillvara det nyttiga uppslaget och till exempel fästa det på kylskåpsdörren.

Den finskspråkiga tidningen delas ut som offentligt meddelande till alla hushåll och den svenska tidningen sänds adresserat till alla svenskspråkiga hushåll. Tidningen delas ut som ett tvåspråkigt offentligt meddelande i Kimitoön och Pargas. Den vändbara tidningen når även områdets sommargäster. Inemot 270 000 tidningar delas ut till hemmen.

Du kan även läsa tidningen För morgondagen elektroniskt: http://www.e-julkaisu.fi/lsjh/for_morgondagen/2019-01