Förändringar på Rosala-Hitis områdesinsamlingspunkter

På Rosala-Hitis områdesinsamlingspunkter byts kärlen för blandavfall till nya. För att detta kan göras, har största delen av de gamla kärlen avlägsnats från insamlingspunkterna. De nya kärlen levereras till områdesinsamlingspunkterna 12.-13.10. Under tiden kan man använda blandavfallskärlen på följande ställen: Norrfjärdsvägen 125, Vikarevägen 80, Norrlandsvägen 135 och Nötholmsvägen 60.

Vi beklagar eventuella olägenheter som förändringen kan medföra.