Certifieringar

Sydvästra Finlands Avfallsservice arbetar ständigt för att producera kvalitativa tjänster, för att minska på de miljöolägenheter som uppkommer av avfallsservicen samt för att garantera en trivsam arbetsmiljö för de anställda. Företaget har internationella certifikat som följer standarden för ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Ledningssystemet för Åboregionen har certifierats i december 2011. Från och med november 2016 har ledningssystemet omfattat företagets hela verksamhetsområde.

Målet med kvalitetssystemet (ISO 9001) är att upprätthålla en högkvalitativ företagsverksamhet som ständigt förbättras.

Målet med miljösystemet  (ISO 14001) är att minimera de negativa miljökonsekvenserna samt att utveckla verksamheten kontinuerligt.

Målet med vårt arbetsmiljösystem (ISO 45001) är att agera förebyggande och förutseende för arbetsmiljön och att ständigt förbättra arbetsmiljön.