LSJH:s ledningssystem

Sydvästra Finlands Avfallsservice arbetar ständigt för att producera kvalitativa tjänster, för att minska på de miljöolägenheter som uppkommer av avfallsservicen samt för att garantera en trivsam arbetsmiljö för de anställda. Företagets ledningssystem är baserat på följande internationella standarder:  ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Ledningssystemet omfattar hela verksamhetsområdet och samtliga delar av verksamheten; mottahgning och hantering av avfall, avfallsinsamling och transport, rådgivning samt tillhörande interna  stödprocesser.

Målet med kvalitetssystemet (ISO 9001) är att upprätthålla en högkvalitativ företagsverksamhet som ständigt förbättras.

Målet med miljösystemet  (ISO 14001) är att minimera de negativa miljökonsekvenserna samt att utveckla verksamheten kontinuerligt.

Målet med vårt arbetsmiljösystem (ISO 45001) är att agera förebyggande och förutseende för arbetsmiljön och att ständigt förbättra arbetsmiljön.