Inverkan av coronavirussituationen på LSJH:s tjänster

På denna sida samlar vi ihop all information om hur coronavirussituationen inverkar på vår verksamhet.

Avfallsservicen är en viktig samhällelig basservice, som bör säkerställas även under exceptionella omständigheter. Vi värnar om kundernas och personalens hälsa och välmående, och beaktar de officiella anvisningarna i all verksamhet. För att säkerställa de mest kritiska bastjänsterna har vissa specialarrangemang vidtagits för områdets avfallsservice. Du hittar dem på denna sida. Vi följer med situationen dagligen och meddelar om alla förändringar på denna sida.

Våra pressmeddelanden:

Vår verksamhet återgår till det normala i och med lindrigare coronabegränsningar 2.2.2022

Coronavirussituationen påverkar också avfallsservicen 21.1.2022

Avvikelser i vår verksamhet 1-15.1.2022

Den ambulerande sorteringstationen Siiras besök i Nagu 1.6. inhiberat 31.5.2021

De ambulerande insamlingarna fortfarande på paus på grund av coronan – Rådgivning finns att få på distans 30.4.2021

Utvidgade säsongöppettider införs på sorteringsstationerna – De ambulerande insamlingarna fortfarande på paus på grund av coronan 31.3.2021

LSJH:s ambulerande insamlingar på paus på grund av coronarestriktionerna – Sorteringsstationerna betjänar för närvarande normalt  26.2.2021

Antalet besökare på LSJH:s sorteringsstationer ökar – tillsvidare betalning endast med kort 9.10.2020

De flesta av LSJH:s tjänster som varit på paus är återigen igång 11.6.2020

LSJH:s ambulerande insamlingar är på paus fram till midsommar – Sorteringsstationerna betjänar för närvarande normalt 3.4.2020

LSJH säkerställer avfallsservicetjänsterna under undantagstillståndet 18.3.2020

Våra tjänster, som står till ditt förfogande

Våra avfallscentraler och sorteringsstationer har öppet och avfallsmottagningen fungerar för närvarande normalt. Se öppettiderna. På grund av den rådande epidemisituationen:

 • Besök inte stationen ifall du är sjuk eller ifall det inte är absolut nödvändigt.
 • Betalning endast med kort. Använd kontaktlös betalning, om möjligt.
 • Bege dig inte till stationen i ett stort sällskap.
 • Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd till andra kunder och till personalen.
 • Hosta och nys i en engångsnäsduk eller mot tröjärmen.
 • Använd handdesinficeringsmedel.
 • Använd handskar under besöket, om möjligt.
 • Tvätta händerna när du kommer hem. Vid stationerna är det inte möjligt för kunderna att tvätta händerna eller att besöka en toalett.
 • Det kan finnas avvikelser i öppettiderna för de mottagningsplatser för farligt avfall och/eller elapparater som våra samarbetsparter upprätthåller. Du kollar väl upp situationen på deras hemsidor innan du beger dig av för att föra avfall. Kom ihåg att våra sorteringsstationer tar emot hemmets elapparater och farliga avfall (50 kg/l) utan avgift.

Avfallstransporterna och tömningarna av avfallskärlen fortsätter för nuvarande så gott som normalt. På de områden där LSJH har konkurrensutsatt transporterna, alltså i Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgårdsområde, Reso, Vahto i Rusko samt Virmo, förbereder sig transportentreprenörerna dock för möjliga sjukdomsfall genom att köra avfallstransporter i förväg. På grund av detta är det möjligt att tömningsdagarna för avfallskärlen ändrar med +/- 1–2 från den normala tidpunkten. I de kommuner på vårt område, där fastighetsinnehavaren själv har skrivit ett kontrakt om avfallstransporterna med transportföretaget, kan man vända sig till det egna transportföretaget i frågor gällande avfallstransporterna.

Vår kundtjänst går att nå endera per telefon eller e-post i alla avfallsservicerelaterade frågor. Kundtjänsten betjänar per telefon vardagar kl. 9–15 på numret 0200 47470 samt per e-post på kundtjanst@lsjh.fi.

Vår e-tjänst finns till ditt förfogande normalt: Gå till e-tjänsten.
Tjänsten är avsedd för invånare och fritidsboenden i Kimitoön, Masku, Nousis Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto-området i Rusko och Virmo.

Rådgivning erbjuds normalt, med beaktande av myndigheternas coronarekommendationer och -begränsningar.

 • Rådgivning går även att få per telefon och via e-post genom att kontakta vår kundtjänst (tfn 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi).
 • I Avfallets ABC hittar du sorteringshjälp 24/7: www.lsjh.fi/sv/abc.