Ekokraftverket i Korvenmäki i Salo

I ekokraftverket i Korvenmäki i Salo utnyttjas icke-återvinningsbart brännbart avfall från Sydvästra Finlands (LSJH) område till energi.

Tack vare anläggningen kan man utnyttja avfallet i närheten av uppkomstplatsen, och värmen som produceras av avfallet används för att värma upp hem och företag i Salo.

Anläggningen producerar både fjärrvärme och el och ersätter fossila bränslen och torv i basenergiproduktionen, vilket gör energin miljövänligare.

Ekokraftverket i Korvenmäki inledde sin verksamhet våren 2021. Energibolaget Lounavoima ägs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och Salon Kaukolämpö Oy.

I anslutning till ekokraftverket i Korvenmäki ligger besökscentret Hehku, som är LSJH:s rådgivningslokal och en inlärningsmiljö för invånarna i verksamhetsområdet.

På Hehku ordnar man skräddarsydd avfallshanteringsrelaterad utbildning och miljörådgivning för olika grupper.

Bekanta dig med ekokraftverket. Bekanta dig med Hehku.