Ekokraftverket – närenergi av sopor som inte går att återvinna

Varje vardag levereras 350 000 soppåsar med invånarnas brännbara avfall till LSJH:s avfallscentraler. Tack vare ekokraftverket, som byggs i Korvenmäki i Salo, kan man snart utnyttja avfallet i närheten av uppkomstplatsen, varmed avfallet inte längre behöver transporteras till andra delar av Finland eller utomlands för att utnyttjas.

Lounavoima Oy, som har grundats av LSJH och Salon Kaukolämpö Oy, bygger ekokraftverket i vilket de icke-återvinningsbara soporna från Sydvästra Finlands invånare utnyttjas till närenergi för invånarna och företagen. Ekokraftverket ersätter fossila bränslen och torv i basenergiproduktionen, vilket gör energin miljövänligare. Anläggningen producerar både fjärrvärme och el och ska vara färdig att tas i bruk år 2021.

Bekanta dig med Lounavoima och ekokraftverksprojektet: : www.lounavoima.fi.