Kiertomaa Oy

Kiertomaa Oy är ett bolag som ägs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och Åbo stad, och som grundades i oktober 2016 för att främja cirkulär ekonomi av jordmaterial i Åboregionen.

Vi säljer certifierat sten- och jordmaterial, återvinner markbyggnadsmaterial samt utvecklar tillsammans med våra samarbetspartners lösningar som främjar resurseffektivitet i markbygge. Vi deltar även aktivt i olika projekt som främjar cirkulär ekonomi. För närvarande är vi med som delförverkligare i CIRCWASTE-projektet, som koordineras av Finlands miljöcentral. Som en del av detta projekt utvecklar vi verksamheten för vår materialterminal, som är belägen i Saramäki i Åbo.

Vår vision är att resurserna i samhällsbyggandet cirkulerar effektivare mellan aktörerna än vad de gör för närvarande, samt att industrins sidoströmmar utnyttjas aktivt som byggnadsmaterial. Genom att ännu bättre återvinna de naturresurser som utvunnits från marken och berggrunden samt industrins sidoströmmar, sparar vi på naturresurser och minskar på byggandets miljöbelastning avsevärt.

Bekanta dig med Kiertomaa på www.kiertomaa.fi (på finska).