Marknadsdialoger

Marknadsdialoger om avfallstransporter under 2022

Vi vill höra transportföretagens synpunkter om våra kommande konkurrensutsättningar. Målsättningen med marknadsdialogen är att kartlägga marknaden och hitta god praxis för planerings- och konkurrensutsättningsprocessen. Därtill kommer vi att presentera den preliminära tidtabellsplanen samt praxis som för närvarande är i bruk i entreprenaderna.

Marknadsdialogerna hålls i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) besökscenter Kahmari på adressen Lastgatan 17, Åbo. Det går även att delta på distans via Teams. 

Tidpunkter för och anmälan till marknadsdialogerna:

Kimitoöns marknadsdialog 7.3 kl. 17–19  

Insamling av brännbart avfall i Kimitoön samt insamling av förpackningsavfall i Kimitoön inklusive tömning av förpackningsavfall från LSJH:s återvinningspunkter i Salo och Sagu. I området finns det kärltyper för krantömning och baklastning.

Anmälan till Kimitoöns marknadsdialog senast 3.3. 

Pargas skärgårds marknadsdialog 15.3 kl. 17–19 

Insamling av brännbart avfall och förpackningsavfall på huvudöarna i Pargas skärgård (Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö). I området finns det kärltyper för krantömning och baklastning

Anmälan till Pargas skärgårds marknadsdialog senast 10.3.

Marknadsdialogernas infotillfälle 29.3 kl. 17–19 

Under tillfället går man igenom effekterna av ändringen i avfallslagen och samtalar på allmän nivå om LSJH:s kommande konkurrensutsättningar i anknytning till insamling och transport av invånarnas förpackningsavfall och bioavfall. Efter mötet kartlägger LSJH ännu nuläget med en enkät riktad till transportföretagen.

Anmälan till informationstillfället om marknadsdialoger senast 25.3.  

Marknadsdialog om mångfackskärl 6.4 kl. 17–19 

Insamling av förpackningsavfall i mångfackskärl och tvätt av mångfackskärl inom hela LSJH:s verksamhetsområde.

Anmälan till mångfackskärlens marknadsdialog senast 1.4. 

Marknadsdialog om insamling av förpackningsavfall (våren 2022) 26.4 kl. 17–19 

Insamling av förpackningsavfall från Nådendal, Nousis, Masku, Virmo, Reso och Rusko samt insamlingen av förpackningsavfall från LSJH:s återvinningspunkter i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, stam-Pargas, Rusko, Pöytyä och Åbo. I området finns det kärltyper för krantömning och baklastning.

Anmälan till marknadsdialogen om förpackningsavfall våren 2022 senast 21.4.

Nystads marknadsdialog 3.5 kl. 17–19 

Insamling av förpackningsavfall och LSJH:s brännbara avfall i Nystad.

Anmälan till Nystads marknadsdialog senast 28.4.

Marknadsdialog om insamling av förpackningsavfall (hösten 2022) 6.9. kl. 17–19

Marknadsdialogtillfället 6.9. har ställts in, ny tidpunkt meddelas senare.

Insamling av förpackningsavfall i Åbo, S:t Mårtens, Pemar, Salo, Sagu, S:t Karins, Lundo, Aura, Pöytyä och stam-Pargas.

Ny tidpunkt 28.11. kl. 17-19

Anmäl dig här marknadsdialogen om förpackningsavfall hösten 2022 senast 21.11.