Nyheter

Järjestä vuoden mukaan: 201520162017201820192020

Slamtransporterna har nått konkurrensutsättningsskedet

28.9.2020

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) konkurrensutsätter centraliserat transporterna för slam från bostadsfastigheternas och fritidsbostädernas slamavskiljare och slutna tankar på huvudöarna i Nagu, Korpo och Houtskär. Konkurrensutsättningen…

Läs mera >