Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab

Vi belastar morgondagen mindre

Sydvästra-Finlands Avfallsservice ägs av 18 kommuner. Vi sköter för kommunernas räkning om organiseringen av invånarnas avfallsservice samt avfallsrådgivningen. Vi erbjuder tjänster även för kommunens fastigheter. På verksamhetsområdet bor cirka 440 000 invåndare. Fritidsbostädernas antal är cirka 40 000.

Sydvästra-Finlands Avfallsservice inledde sin verksamhet 1.9.2015 då Rouskis Oy uppgick i Åbonejdens Avfallsservice.  Sydvästra Finlands Avfallsservices ägarkommuner är Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Åbo och Nystad. De största ägarna är Åbo stad med 23 % och Salo stad med 20,21 % av bolaget. Kommunerna finansierar inte bolagets verksamhet. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom avfallshanterings- och serviceavgifter samt med avfallsservicens grundavgift.

Bolagets huvudverksamhetsplatser är i Oriketo i Åbo och i Korvenmäki i Salo. Bolaget sköter om 4 avfallscentraler och 8 sorteringsstationer med en omfattande avfallsmottagning.

Bolagets bakgrund

Grundandet av Sydvästra Finlands Avfallsservice var en fortsättning på det allt tätare kommunala avfallsservicesamarbetet. Kommunerna grundade Åbonejdens Avfallservice och Salonejdens Rouskis för att i samarbete med närkommunerna sköta de avfallsserviceuppgifter som är på kommunens ansvar. Bolagen har organiserat kommuninvånarnas avfallsservice och avfallsrådgivningen i ett tjugotal år. Avfallsservicen har utvecklats i snabb takt och vi sköter om miljön allt bättre.

Avfallet har blivit resurser och kundernas förväntningar på servicen har ökat. Verksamhetens kostnader har dock också ökat. Ett bredare samarbete behövdes för att dämpa behovet av att öka kundernas avgifter. Kommunerna slog samman bolagens resurser, och personalen utvecklar nu tillsammans bolagets funktioner och tjänster för det bredare området. Utvecklingen av kretsloppssamhället rör oss alla.  Ett resurseffektivt och kvalitativt utnyttjande av samhällsavfallet främjas både genom Sydvästra Finlands Avfallsservices egen verksamhet och genom att hjälpa invånarna och offentliga tjänster att agera hållbart.