Topinpuistos nätverk för cirkulär ekonomi

Välkommen till Topinpuisto!

Topinpuisto, framtidens centrum för cirkulär ekonomi, byggs upp runt Toppå avfallscentral.

I Topinpuisto omvandlas principerna för den cirkulära ekonomin till praktik: genom tjänster skapas det mervärde åt produkter och materialen hålls i cirkulation. Topinpuisto erbjuder en plattform, genom vilken utnyttjandet och den fortsatta förädlingen av återvunnet material får ny kraft av samarbete. De nya lösningarna för återanvändning och återvinning skapar företagsamhet och arbetsplatser. Resurseffektivitet sparar på dyrbara naturresurser och minskar vårt koldioxidavtryck.

LSJH utvecklar Topinpuisto i samarbete med Åbo yrkeshögskola, områdets företag och flera av Åboregionens expertorganisationer.

Topinpuistos cirkulärekonomiska lösningar visas upp i besökscenter Kahmari, vart grupper kan boka in en besökstid. Topinpuisto är även en virtuell mötesplats, där man genom ett vidsträckt nätverk kan hitta samarbetspartners, utveckla idéer tillsammans med experter inom branschen eller hitta utnyttjare för nya lösningar och material.

Kom med i nätverket! Välkommen att bekanta dig med Topinpuisto: www.topinpuisto.fi/sv