Förseningar i tömningarna av avfallskärlen med brännbart avfall i Reso

Tömningarna av kärlen för brännbart avfall i Reso är för tillfället försenade på grund av chaufförernas oförutsedda frånvaro. Det strävas till att tömningen av avfallskärlen utförs ännu under denna vecka, men tömningen kan ske en eller två dagar senare än den sedvanliga tömningsdagen.

Vi beklagar de olägenheter förseningarna orsakar!