Förseningar i tömningarna av avfallskärlen på LSJH:s område

För tillfället kan tidtabellerna för tömning av avfallskärl i vårt område kan kasta med en eller två vardagar från den sedvanliga dagen. Förseningarna rör främst kärlen för brännbart avfall och bioavfall. Förseningar förekommer i Reso, Nådendal, Masku, Virmo, Nousis samt Vahto i Rusko. Den huvudsakliga orsaken till dröjsmålen är självständighetsdagen, som förkortar körveckan med en dag från det normala. Även kylan, insjuknande av chaufförer samt det att fordon gått sönder har lett till förseningar. Situationen förväntas normalisera sig i början av nästa vecka. Att kylan lättar underlättar situationen.

Vi beklagar de olägenheter förseningarna orsakar!