Gå med i LSJH:s invånarpanel!

Hej, invånare eller semesterboende i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde! Saknar du någon speciell avfallshanteringstjänst? Har du förslag på hur vi kan utveckla vår sorteringshandledning? Vi på Sydvästra Finlands Avfallsservice vill ha med invånarnas behov och åsikter i ännu större omfattning när vi utvecklar avfallshanteringstjänsterna. Gå med i LSJH:s invånarpanel och var med i vårt gemensamma arbete!

Vi bjuder in medlemmarna i invånarpanelen att testa och utvärdera avfallshanteringstjänsterna i området vid separat meddelade tidpunkter. Alla medlemmar i invånarpanelen deltar inte nödvändigtvis i utvärderingen av varje tjänst, utan deltagarna bjuds in till testtillfällena beroende på vilka tjänster som utvärderas vid var tid. 

Panelmedlemmarna testar och utvärderar till exempel stationernas tjänster, e-tjänster eller kommunikationsmaterial. Vi skickar alltid närmare anvisningar och material till deltagarna innan utvärderingshelheten börjar. Dessa inbjudningar kommer några gånger om året, och när utvärderingshelheten är igång kontaktar vi regelbundet de panelmedlemmar som deltar i utvärderingen.  

Gå med i invånarpanelen genom att fylla i blanketten på vår webbplats https://www.lsjh.fi/sv/tjanster/e-tjanster/invanarpanel/  Blanketten innehåller frågor om dig själv och ditt hushåll. Dessa uppgifter hjälper oss att välja panelmedlemmar till olika undersökningar. 

Vårt gemensamma mål är att säkerställa ännu bättre avfallshanteringstjänster för alla invånare i regionen. Vi önskar dig varmt välkommen!