Gammalt specialavfall steg till ytan på avstjälpningsplatsen vid Korvenmäki avfallscentral 21.7.2017

I samband med utgrävningarna på avstjälpningsplatsen vid Korvenmäki avfallscentral i Salo har gammalt specialavfall stigit till ytan och avfallet har tillfälligt varit oövertäckt. Avfallet täcktes omedelbart efter att man blev medveten om det som skett. Utöver det som redan gjorts, kommer behandlingssättet av avfallet att ses över så att motsvarande inte kan ske igen.

Efter att förbudet att deponera biologiskt nedbrytbart avfall på avstjälpningsplatser trädde ikraft år 2016 har specialavfall inte längre slutdeponerats på avstjälpningsplatsen, utan avfallet har istället transporterats för behandling till andra ställen. I dagens läge placeras enbart avfall som inte kan utnyttjas som material eller energi på avstjälpningsplatsen. Asbestavfall, som placeras i en utgrävning på avstjälpningsplatsen och täcks över, klassificeras som den här typen av avfall.

Av säkerhetsskäl får man enbart röra sig övervakat och kontrollerat på avfallscentralernas område. I allmänhet är det enbart yrkeschaufförer som får uträtta ärenden på avstjälpningsplatsens område.

Ytterligare information:
servicedirektör Jaana Turpeinen, tfn 044 727 6811