Hala vägar försvårar avfallstransporterna

Det hala väglaget försvårar avfallstransporterna genom att göra förflyttningen av avfallsbilarna långsammare och försvåra tömningen av avfallskärlen. Detta kan orsaka fördröjningar i tömningarna av avfallskärlen, det vill säga att sopbilen nödvändigtvis inte kommer och tömma avfallskärlet under den sedvanliga tömningsdagen.

Du sköter väl om att sanda gården och vägen till sopkärlet, så att avfallsbilen kommer fram och chauffören kan arbeta säkert och smidigt. Sandning är speciellt viktigt ifall gårdsvägen eller förflyttningsstråket för avfallskärlet sluttar nedåt.

De utmanande väderleksförhållandena gör det även svårt att arrangera extra tömningar, så för närvarande rekommenderar vi att dylika inte beställs. Detta gäller följande områden: Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto-området i Rusko och Virmo.

Ifall avfallskärlet är fullt och det inte kan tömmas under den sedvanliga tömningsdagen på grund av det utmanande föret, kan brännbart avfall lämnas bredvid avfallskärlet i en väl sluten sopsäck. Den extra sopsäcken förs bort i samband med den sedvanliga tömningen utan extra kostnad till kunden.