Hushållens räfsavfall tas emot avgiftsfritt

Vid Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler och sorteringsstationer mottas hushållens räfsavfall samt kvistar och ris avgiftsfritt året om. Räfsavfallet cirkulerar som ny mylla och kvistarna som flis. Räfsavfallet kan utnyttjas som näringsämne redan där det uppkommer, i den egna gårdens trädgård.    

Hushållen kan avgiftsfritt föra små partier räfsavfall till LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer året om. Den avgiftsfria mottagningen gäller räfsavfall som levereras med person- och paketbil samt med personbilssläp. För stora partier, det vill säga räfsavfall som levereras med lastbil eller med traktorsläp, debiteras en avgift på 37,20 €/1 000 kg (inkl. moms 24 %) i enlighet med stationernas prislista.

Räfsavfall kan levereras till LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer under öppettiderna.
– Det är bra att föra löv- och rishögar till avfallscentralerna och sorteringsstationerna för nyttoanvändning, ifall man inte kan kompostera eller använda dem i den egna trädgården. I och med att det inte längre finns en separat räfsavfallskampanj, kan man föra räfsavfall till stationerna när det bäst passar i den egna tidtabellen, berättar LSJH:s serviceplanerare Marko Kokkonen.

Trädgårdsavfallet kan även utnyttjas i den egna trädgården

Löv, barr, gräs och kottar tas emot som räfsavfall. Även kvistar och ris kan föras till avfallscentralerna och sorteringsstationerna avgiftsfritt året om. Den avgiftsfria mottagningen gäller välsorterade lass: räfsavfall och kvistar bör hållas skilt för sig. På stationerna sorteras de i skilda högar eftersom vidareförädlingen skiljer sig mellan räfsavfall och kvistar.

Det räfsavfall som tas emot på avfallscentralerna och sorteringsstationerna återvinns. Av räfsavfallet framställs mylla som används till grönbyggande medan riset och kvistarna blir flis.
– Räfsavfallet kan även utnyttjas på den egna gården. Löven kan t.ex. finfördelas genom att man kör över dem med gräsklippare eller så kan de komposteras i en öppen kompostbehållare eller en kompostbehållare avsedd för trädgårdsavfall. Av ris och kvistar går det att göra flis till planteringarna. Man kan avgiftsfritt beställa hem en komposteringsguide från Tilaamo på LSJH:s webbsida, tipsar Kokkonen.

Även elektronikskrot och farliga avfall är avgiftsfria

Förutom räfsavfall samt ris och kvistar kan hushållen avgiftsfritt föra farligt avfall (max 50 kilo eller liter per gång), trasiga elapparater, lysrör, led- och lågenergilampor, avlagda textilier, impregnerat trä (mindre än 1 m3), metallskrot, papper, glas-, kartong- och plastförpackningar samt däck utan fälgar till avfallscentralerna och sorteringsstationerna.

Vid sorteringsstationen mottas även allt möjligt bygg- och städavfall mot en avgift som finns angiven i prislistan. Det lönar sig för dem som levererar räfsavfall att samtidigt ta med annat avfall från hushållet till stationen. På LSJH:s ägarkommuners område finns sammanlagt 12 sorteringsstationer.

Stationernas kontaktuppgifter och öppettider: www.lsjh.fi/sv/avfallsmottagning/avfallscentraler-och-stationer/

Prislistor: www.lsjh.fi/sv/priser/

Tilaamo: www.lsjh.fi/sv/radgivning/tilaamo-sv/