I Åbo lyfter man fram matsvinnet

Pressmeddelande 2.9.2019
Fingerroosin säätiö: Projektet Syörään Yhressä
Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH)
Turun A-Kilta
Turun Ekotori

Under den riksomfattande Svinnveckan 9–15.9 dyker matsvinnet upp i rubrikerna och blir ett samtalsämne. Temat år 2019 är speciellt svinnets klimatpåverkan. I Åbo går startskottet för den riksomfattande Svinnveckan i form av evenemanget Ta vara på svinnet – svinnets många former på Universitetsgatans gågata lördagen 7.9.2019.

Ungefär en tredjedel av den mat som blir avfall kommer från hushållen. Varje finskt hushåll kastar årligen bort ca 20–25 kilogram mat till ett värde av hundra euro. De finska hushållens matsvinn motsvarar det årliga koldioxidutsläppet från uppskattningsvis 100 000 genomsnittsbilar. Matproduktionen belastar miljön kraftigt. Hela en tredjedel av den miljöbelastning som uppkommer från all konsumtion kommer från matens livscykel.

Vid det avgiftsfria evenemanget Ta vara på svinnet som arrangeras i Åbo centrum poängteras matsvinnet och dess mångformighet.
– Vid evenemanget går man på djupet med hur matsvinn uppstår i matbutikerna och hur det kan förebyggas, hur man kan utnyttja butikernas matsvinn till välgörenhet, hur man kan förebygga matsvinn i hushållen samt slutligen hur man sorterar mat som blir avfall rätt, berättar svinnevenemangets koordinator Sanna Soni från Fingerroosin säätiös projekt Syörään Yhressä.

Diskussioner, informationssnuttar och mat gjord på matrester

Under evenemanget Ta vara på svinnet serveras delikatesser gjorda av matrester, ges statistik om matsvinn och konkreta tips för hur man kan minska på matsvinnet till exempel i hemmen. Under evenemanget kan man få personlig rådgivning och varje hel timme blir det informativa samtal då experter svarar på Åbo stadsfullmäktiges ordförande Elina Rantanens frågor om svinn.

Bland diskussionsämnena finns hur man kan förebygga matsvinn, hur butikerna gör för att minska på svinnet, matsvinnsföretag, hur man kan utnyttja matrester som hamnar i bioavfallet eller komposten samt vilken roll matsvinnet spelar för mathjälpen.
– Det erbjuds intressanta synvinklar på matsvinn. Över 5 000 personer som hör till de mest utsatta använder sig av mathjälp i Åboregionen. En mångformig mathjälp som förverkligas med hjälp av matsvinn erbjuds av många föreningar och församlingar, konstaterar Soni.

Evenemanget arrangeras av Fingerroosin säätiös projekt Syörään yhressä, Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH), Turun A-kilta och Turun Ekotori. Finlands första matsvinnsbutik We Food samt K-Supermarket Nummenpakka deltar även i evenemanget.

Evenemanget Ta vara på svinnet – svinnets många former på Universitetsgatans gågata i Åbo 7.9.2019 kl. 11–14 (etappen mellan Kristinegatan och Puolalagatan). Evenemanget är avgiftsfritt. 

En mera exakt tidtabell och program för evenemanget: https://havikkihyodyksi2019.wordpress.com/ (på finska)

Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/2142731575853462/ (på finska)

Den riksomfattande Svinnveckans sidor: https://havikkiviikko.fi/ (på finska)