I Aura å hamnar fortfarande skrot som inte hör hemma där

En fickplunta med konjak, en kvarnsten som väger 300 kilo, en miniatyrmodell av en Typhoon-ubåt, en restaurangkocks cykel som försvann under mystiska omständigheter och hundratals andra cyklar – ur Aura å har det årligen städats en oräknelig mängd skrot som inte hör hemma där. Den traditionella dykstädningen av Aura å ordnas som bekant på Åbodagen. Evenemanget som ordnats sedan 1992 belönades förra året med Finska dykarförbundets miljöpris.

Dykstädning av Aura å görs på Åbodagen söndagen 15.9 kl. 12–14. Dykarna går ner i ån invid Domkyrkobron på Slottsgatans sida av ån. Frivilliga dykare i Åboregionen lyfter ur det grumliga åvattnet upp allt möjligt skrot som kastats i ån.

Dessutom inventerar dykarna åns botten nära den plats där man förmodar att Pennibron fanns. Bron förstördes när Åbo brann år 1827. Man sänker ner fyra stycken kvadratformade ramar till bottnen. Området som ligger innanför ramarna undersöks noggrant. De föremål som hittas i de inramade områdena lyfts upp till påseende på stranden. Allt skrot som draggats ur ån transporteras till Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) Toppå avfallscentral och därifrån vidare till återvinning.

Speciella fynd, intressanta berättelser

Under tidigare år har det ur åns djup lyfts upp bland annat nästan tusen cyklar, parkbänkar, trafikmärken, mobiltelefoner, shoppingvagnar samt en oräknelig mängd flaskor och dryckesburkar. Mycket ovanliga fynd och intressanta berättelser finns med bland det som hittats.

År 1998 hittades en plånbok fylld med olika kort i ån. Den återbördades till sin ägare tack vare de frivilliga dykarna. Plånboken hade stulits från en restaurang i Åbo några veckor tidigare.
– Pengarna hade tjuven tagit och plånboken med kort hade sedan kastats i ån. Ägaren blev förstås glad när korten kom till rätta, drar sig veterandykaren Jouko Moisala, som är en av eldsjälarna bakom dykevenemanget, till minnes.

År 2012 lyfte man upp en jopo, som försvunnit under mystiska omständigheter, ur ån. Den tillhörde en kock vid en av strandrestaurangerna. Ett år senare hittade man en konjakfylld fickplunta som var graverad med texten Pena 50 v.
– Till de mera speciella fynden hör ett amiralitetsankare som uppskattningsvis är från slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet, en rund kvarnsten som har vägt 300 kilogram och en betongklump som senare identifierades som en miniatyrmodell av en sovjet-rysk ubåt av Typhoon-klass, berättar Moisala.

Ån med kulturellt värde får inte tas för en avstjälpningsplats

Meningen med evenemanget är att påminna om att Aura å inte är en avstjälpningsplats. Den kulturellt värdefulla ån som strömmar genom stadens hjärta är värd att skyddas.
– Ännu i denna dag slängs sådant i Aura å som inte hör hemma där. Från något annat vattendrag har jag aldrig lyft upp så mycket skrot. Under dessa tider när diskussionen om klimatförändring är aktuell är detta märkligt, funderar Moisala.

Evenemanget ordnas i samarbete mellan Åbos dykarföreningar med sina frivilliga dykare, Aura å-stiftelsen, Åbos Östersjöutmaning och Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH). I talkot deltar även DG-Diving Group och Turun Seudun Hyötykuljetus. Finska dykarförbundet belönade år 2018 evenemanget med ett miljöpris: evenemanget når årligen ett stort antal människor och fungerar samtidigt som miljöfostrare och tankeväckare.

Dykstädning av Aura å invid Domkyrkobron (Slottsgatan 3) sö 15.9 kl. 12–14.