Inget spill!-tävlingens vinnare finns i Salo

I slutet av november arrangerade Sydvästra Finlands Avfallsservice en Inget spill-kampanj för lågstadierna i Åbo och Salotrakten. Målet med kampanjen var att minska mängden matavfall. Meritalon koulu och Salo svenska skola, som verkar i samma utrymmen i Salo, gynnades av utlottningen bland de skolor som deltog i kampanjen. Av nejdens skolor returnerade över hälften av skolorna, sammanlagt 94 stycken, blanketten med vilken skolorna i en veckas tid rapporterade mängden matspill från tallriken.

Nejdens skolelever är duktiga på att äta upp sin mat! Den genomsnittliga mängden matavfall per elev var endast 7 gram per måltid. Många skolor rapporterade också dagar helt utan matspill.

Allt matavfall som uppkom i skolorna var inte onödigt matspill. Bioavfallskärlet fick mer innehåll de dagar då det serverades till exempel potatis med skal på eller mandariner till efterrätt.

Skolorna tillfrågades också under kampanjen om de ger eller säljer överbliven mat från köket. I de flesta skolor går den mat som blir över i soporna. Fjorton skolor uppgav att överbliven mat säljs eller ges till personalen. Några skolor uppgav att maten köps av åldringar eller av någon specifik klubb eller förening. Några antog att mängden överbliven mat är så liten att det inte finns tillräckligt för försäljning. I en av skolorna uppgav personalen att det är en trist regel att maten inte får ges vidare.

Vinnarskolan får besök av Aurinkobaletti och föreställningen Kejsarens nya kläder. I den bekanta sagan har Aurinkobaletti bakat in frågeställningar kring ojämlikhet, gemenskap och återvinning.

Tilläggsuppgifter: miljöutbildare Miia Jylhä, tfn 020 728 2114 eller miia.jylha(at)lsjh.fi

Vinnarskolans kontaktperson: matserviceansvarige Niina Kaskinen, tfn 044 7785931 eller niina.kaskinen(at)salo.fi