Insamling av avlagda textilier testas i bostadsområden

I början av augusti fick bostadsområden i Kråkkärret, Svalas och Laustis blå containrar från Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) för insamling av avlagda textilier. Insamlingscontainrarna ingår i ett insamlingsförsök av avlagda textilier som pågår till slutet av 2018.

På Sydvästra Finlands Avfallsservices verksamhetsområde testar man hur insamlingen av avlagda textilier fungerar i bostadsområden. Försöket startade i Kråkkärret, Svalas och Laustis i början av augusti. Med försöket vill man ta reda på vilken effekt olika boendeformer, insamlingsmetoder och kommunikationssätt har på invånarnas vilja att sortera textilier och på kvaliteten på de insamlade avlagda textilierna.

Avlagda textilier samlas in från bostadsområden på totalt sju platser. Alla som bor i dessa områden har tillgång till fem insamlingspunkter, varav en del ligger mitt i radhusområden och en del i småhusområden. Två insamlingspunkter har placerats på fastigheters gårdar och är avsedda enbart för husbolagen i fråga.

Textilierna samlas in för att utnyttjas och för att samla information. Invånarnas attityder och förhandskunskaper samt effekten av olika kommunikationssätt utreds med hjälp av enkätundersökningar som skickas ut till hemmen samt genom undersökning av de textilier som samlats in från de olika platserna.

Lätt att lämna in avlagda textilier nära hemmet

Oanvändbara, slitna och trasiga textilier brukar oftast hamna i soppåsen och därigenom gå till nyttoanvändning vid produktionen av energi. Sedan början av 2016 har ett alternativ varit att lämna in textilierna i insamlingscontainrar för avlagda textilier på LSJH:s avfallscentraler eller sorteringsstationer utan kostnad. I och med insamlingsförsöket kan invånarna i området nu lätt lämna in oanvändbara textilier till insamling nära hemmet.

De insamlade textilierna förs till Kaarinan työttömät ry:s och Turun Seudun TST ry:s textilhallar för sortering. Förutom från försöksområdet lämnas textilier även in för undersökning från Rauman Seudun Jätehuoltolaitos och Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänstens insamlingsförsök i Östra Nyland, så att man kan jämföra de regionala insamlingsmetoderna. Resultaten jämförs även med material som samlats in i UFF:s försöksområde, så att man får information om huruvida LSJH:s insamlingsförsök har någon effekt på kvaliteten på de textilier som skänks till UFF. Med hjälp av försöket samlar man in bakgrundsinformation för planering av textilåtervinningslogistik i nationell skala.

Telaketju söker lösningar för återvinning av textilier

Försöket med insamling av avlagda textilier ingår i det nationella projektet Telaketju, som syftar till att främja återvinningen av textilier i Finland. Telaketju fungerar som ett paraply för olika textilåtervinningsprojekt. Försöket som fokuserar på insamling och sortering av avlagda textilier och som koordineras av LSJH är en viktig del av Telaketju.

Samarbetsparter i försöket är UFF, Ekopartnerit och Åbo yrkeshögskola samt Akseli Kiinteistöpalvelut. Försöket finansieras bland annat av miljöministeriet. LSJH:s och samarbetsparternas mål är att utveckla ett täckande insamlings- och sorteringssystem för avlagda textilier i Finland och att höja återvinningsgraden för kommunalt avfall genom att effektivera återvinningen av avlagda textilier.