Insamlingen av gravljus i plast utvidgas

Insamlingen av gravljus i plast förra vintern gav så bra resultat att insamlingen i samarbete med församlingarna fortätter även denna vinter. Insamlingsmöjligheten erbjuds alla församlingar i Åbo och Salo. – Miljöaspekterna är den viktigaste orsaken till varför vi deltar i insamlingen, berättar Merttu-Mari Huoponen från Nådendals kyrkliga samfällighet.

Resultaten från insamlingen av gravljus i plast förra vintern var så uppmuntrande att Sydvästra Finlands Avfallsservice i vinter erbjuder alla församlingar på verksamhetsområdet från Virmo till Salo möjlighet till insamling. Den effektiverade insamlingen äger rum från november till januari.

– Alla traditionella gravljus i plast duger för insamling, men eventuella metalldelar, som till exempel lykthattar, måste lösgöras och sorteras separat, berättar miljöexpert Toni Tikkanen från Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Sydvästra Finlands Miljöcentral levererar plastskalen från gravljusen till Ekokems plastinsamling som råvara för nya plastprodukter. Därför är det viktigt att inga LED-ljus eller andra lyktor med batterier eller elektronik läggs i insamlingskärlen.

Miljögärningarna viktiga

I insamlingen deltar redan Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, församlingarna i Reso, Lundo, Nousis och Rusko samt Nådendal kyrkliga samfällighet. Nådendal kyrkliga samfällighet har insamlingskärl på kyrkornas gravgårdar i Nådendal och Rimito samt vid Hakapelto kapell i Nådendal. Cirka 80 % av allt avfall består under högsäsongen i november till januari av gravljusavfall.

– Miljöaspekterna är den viktigaste orsaken till varför vi deltar i insamlingen. Vi fick vårt miljödiplom för ett år sedan och vi strävar till att jobba i enlighet med det också då det gäller verksamheten på gravgårdarna, berättar Merttu-Mari Huoponen från Nådendal kyrkliga samfällighet.

Insamlingen är ännu bara i startgroparna och Tikkanen utvidgar gärna insamlingen ytterligare.

– Församlingar i Åbo och Saloregionen som är intresserade av insamlingen kan ännu kontakta mig, säger Tikkanen.

Tilläggsuppgifter:

Sydvästra Finlands Avfallsservice
Miljöexpert Toni Tikkanen, tfn 020 728 2116 eller toni.tikkanen@lsjh.fi

Nådendal kyrkliga samfällighet
kommunikationssekreterare Merttu-Mari Huoponen, tfn 040 130 8359 eller merttu-mari.huoponen@evl.fi

 

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet
planeringshortonom Heidi Grannas, heidi.grannas@evl.fi

Reso församling
miljöexpert Hannele Siltala, hannele.siltala@evl.fi

Lundo församling
gravgårdsskötare Laura Markula, laura.markula@evl.fi

Nousis församling
församlingsträdgårdsmästare Anni-Kaisa Saarela, anni-kaisa.saarela@evl.fi

Rusko församling
ekonomichef Päivi Viirros, paivi.viirros@evl.fi