Insamlingskärl för plastförpackningar ska nu finnas på de stora husbolagens gård

De förnyade insamlingsskyldigheterna för separat insamling av förpackningsmaterial träder efter en övergångsperiod i kraft idag fredagen den 1 juni. Skyldigheten rör samtliga 17 kommuner i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde. Från och med början av juni, kan det beroende på antalet lägenheter i fastigheten, finnas nya insamlingskärl för plastförpackningar, bioavfall och metall i de husbolagens sophus som finns i tätorten.

Den separata insamlingsskyldigheten, som träder i kraft fredagen den 1 juni efter en övergångsperiod, har redan fått många husbolag att göra om sina avfallsutrymmen. Insamlingen av plastförpackningar har påbörjats som en ny avfallsfraktion i fastigheterna. Enligt bestämmelserna ska plastförpackningar samlas in separat om det finns minst 20 lägenheter. Bioavfall och förpackningsglas ska samlas in separat om det finns minst 10 lägenheter. Det metallavfall som uppstår i fastigheten ska samlas in i egna kärl i husbolag med minst fyra lägenheter.

– Även mindre husbolag kan frivilligt samla in förpacknings- och bioavfall om de vill. För aktivt sorterande hushåll innebär det ännu mindre brännbart avfall i de egna avfallskärlen, speciellt då plastförpackningar sorteras för återvinning. När förpackningsavfallet tas till återvinningspunkten eller husbolagets insamlingskärl och bioavfall samlas in separat eller komposteras kan tömningsintervallen för avfallskärlet för brännbart avfall vara till och med tolv veckor, berättar Cati Huhta, invånarservicechef vid LSJH.

LSJH erbjuder sorteringshjälp till invånarna

Den separata insamlingsskyldighet för husbolagen som nu träder i kraft rör Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo kommuner och städer. Insamlingsskyldigheten är en del av avfallshanteringsbestämmelserna som avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland beslutat om.

LSJH sköter avfallstransporterna i Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso och Vahto i Rusko. I dessa kommuner har LSJH erbjudit husbolagen uppdateringspaket för deras avfallsutrymmen så, att invånarna skall kunna ha tillgång till kärl som uppfyller bestämmelserna senast från och med början av juni. I övriga kommuner inom LSJH:s verksamhetsområde har husbolagen ändrat sina kärlarrangemang ihop med sina konkurrensutsatta avfallstransportentreprenörer.
– LSJH ger sorteringsråd till alla invånare i de 17 kommuner som hör till LSJH:s verksamhetsområde. Från Tilaamo på LSJH:s webbsida kan man kostnadsfritt beställa olika sorterings- och avfallsguider. För de husbolag som nu påbörjat insamlingen av plastförpackningar och bioavfall, lönar det sig t.ex. att printa ut de avgiftsfria informationslapparna till trapphus, som underlättar sorteringen, tipsar Huhta.

 

Sorteringshjälp för invånare i LSJH:s Tilaamo: www.lsjh.fi/sv/radgivning/tilaamo-sv/