Invånartidningen För morgondagen har utkommit!

Sydvästra Finlands Avfallsservice invånartidning ”För morgondagen” delas torsdagen den 3 november ut till alla hem i Åbo- och Saloregionen. Tidningen innehåller bland annat viktig information om avfallsavgifterna och återvinningen av textilier. I tidningen har vi på ett uppslag också samlat sorteringsinstruktionerna för hemmets avfall. Det lönar sig att spara den sidan!

Den finskspråkiga versionen av tidningen delas ut som offentligt meddelande till alla hushåll och den svenska tidningen sänds adresserat till alla svenskspråkiga hushåll. I Kimitoön och i Pargas delar vi ut en vändbar tvåspråkig tidning till alla hushåll som offentligt meddelande. Vi delar ut tidningar i 17 kommuner, upplagan är sammanlagt över 252 000 exemplar.

En elektronisk version av tidningen hittar i vår materialbank Tilaamo eller här:
För morgondagen hösten 2016

Tilläggsuppgifter: informatör Tuuli Meriläinen, tfn 020 728 2115 eller tuuli.merilainen(at)lsjh.fi