Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Asbest

  • asbeströr och -skivor inpackade i plast och väl märkta
  • övriga material som innehåller asbest

Små mängder asbest tas emot vid alla sorteringsstationer. Mottagningsgränsen är 200 l. Större mängder än detta, mottas endast vid Korvenmäki avfallscentral.

Packa små mängder asbest tätt i t.ex. starkt plast eller en sopsäck och märk förpackningen med “Asbestavfall, farligt att inandas”. Förpackningarna bör vara rena på utsidan. Asbesten bör packas så att förpackningen inte går sönder vid hantering och så att det inte läcker damm ur den.

Det är farligt att inandas asbestdamm och därför kräver allt asbestrelaterat rivningsarbete tillstånd och bör låta utföras av experter. Användningen av asbest förbjöds 1994.

Vad händer med avfallet:

Asbestavfallet deponeras tryggt på ett separat område på avstjälpningsplatsen och täcks in direkt.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats