Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Asfalt

För borttagen asfaltbeläggning till tillverkaren. Bland annat NCC:s asfaltsstation i Saramäki i Åbo och Peab Industri Ab:s asfaltstationer i Korvemäki i Salo (Helsingintie 541) samt i Åbo (Rydöntie 11) tar emot asfalt.

Vad händer med avfallet:

Asfalten krossas och används på nytt, för att tillverka asfaltmassa.