Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Betong- och tegelavfall

  • betongkross
  • tegel
  • siporex

Ej säckar, hinkar, glastegel, kärl eller annat avfall.

Små partier (styckstorlek under 1 m) betong- och tegelavfall tas emot vid sorteringsstationerna. Större stycken och stora partier tas emot vid Toppå och Korvenmäki avfallscentralerna.

Vad händer med avfallet:

Betongavfallet krossas och används i skötseln av avstjälpningsplatsens konstruktioner.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats