Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Bioavfall

  • matrester
  • skal från frukt och grönsaker
  • kaffesump, teblad och filterpåsar
  • hushållspapper och servetter
  • förskämda livsmedel
  • fiskben och andra små ben
  • växtdelar och vissna blommor (inte mylla)

Packa bioavfallet i en förpackning som förmultnar, t.ex. i tidningspapper eller i en biologiskt
nedbrytbar påse, innan det läggs i bioavfallskärlet. Det är viktigt att bioavfallet packas in så att bioavfallskärlet inte smutsas ner och för att minimera luktolägeheter. Bioavfall som läggs i kompostorn behöver inte packas in.

Om du inte har någon kompostor eller något bioavfallskärl är bioavfallet brännbart avfall.

Vad händer med avfallet:

Bioavfallet används till framställning av biogas och gödselmedel.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Sorteringsstation, Avfallscentral, Husbolagets avfallskärl

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats