Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Bitumentakfilt

  • bitumentakfilt
  • shingeltak som innehåller bitumen

Med takfilt av bitumen får det inte finnas trä, metall, stenmaterial, gummi, aluminiumpapper eller annat avfall.

Vad händer med avfallet:

Takfilt av bitumen krossas och används som råmateral för asfalt.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats