Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Brännbart avfall

Dagliga avfall, såsom

  • smutsiga plast- och kartongförpackningar
  • matavfall och växtdelar, ifall inte bioavfallet insamlas separat
  • hygienprodukter, såsom blöjor och bindor
  • kattsand och strö för sällskapsdjur
  • städavfall, såsom dammsugarpåsar
  • plastföremål, såsom ämbar och leksaker
  • kärl, kontorsmaterial, gosedjur och dylika föremål
  • kläder och skor
  • blomstermylla

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Vad händer med avfallet:

Brännbart avfall utnyttjas som energi i ett avfallskraftverk, som producerar el och värme.

Mottagningsavgift:

Avgiftsbelagt avfall. Se prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats