Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Elapparater

  • kylanläggningar, spisar, tvättmaskiner
  • tv-apparater, stereon, adb-utrustning
  • småelektronik, t.ex. telefoner, rakapparater och elvispar
  • lampor, lysrör och lågenergilampor

Elapparater tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer och avfallscentraler. Elapparater kan även returneras till vissa affärer som säljer sådana. Läs mer på www.serkierratys.fi.

Vad händer med avfallet:

Producentsammanslutningarna behandlar elapparater, som tagits ur bruk. Efter behandlingen får man råmateral till industrin av dem.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats