Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Elapparater

Till elektriska och elektroniska produkter räknas alla de apparater som drivs med elektrisk ström, ackumulator, batteri eller solenergi. Även samtliga lampor, med undantag av glöd- och halogenlampor, räknas till elektriska och elektroniska produkter. Till elapparater hör bland annat:

  • kylanläggningar, spisar, tvättmaskiner
  • tv-apparater, stereon, adb-utrustning
  • småelektronik, t.ex. telefoner, rakapparater och elvispar
  • lampor, lysrör och lågenergilampor

Hushållens kasserade elapparater tas emot utan avgift vid alla sorteringsstationer. Elapparater tas även emot vid många återvinningscentraler och affärer som säljer elapparater. Läs mer på www.serkierratys.fi.

Vad händer med avfallet:

Producentsammanslutningarna behandlar elapparater, som tagits ur bruk. Efter behandlingen får man råmateral till industrin av dem.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats